Dekani i Fakultetit

Agim Selimi

Email: agim.selimi@uni-pr.edu
Tel: +381 (0) 38 220 294
Titulli: Profesor i Asocuar

---------------------------------------------------
 * CV - Shqip
 
* CV - Anglisht