Prodekan për qështje financiare dhe DAD

Hazir Haziri

foto-Hazir-SH-Haziri.jpg

Email: hazir.haziri@uni-pr.edu
Tel: +381 (0) 38 247 129
Titulli: Profesor assistant

----------------------------------------
* Biografia - CV