Sekretari i Fakultetit

Shefki Krasniqi
Shefki-Krasniqi-(1).jpg
Pozita: Sekretar i Fakultetit
Shkollimi:
Fakulteti Juridik 
Tel.:
+381(0)38
Fax.:
+381(0)38
Mail.:
[email protected]
Fakulteti i Arteve
Rr. "Nëna Terezë", p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës