Departamentet në Fakultetin e Artëve

Fakulteti i Arteve ka këto departamente

  1. Dega e Arteve Figurative
  2. Dega e Arteve Dramatike
  3. Dega e Arteve Muzikore