Zyrtar i Teknologjisë Informative

Fitim Guri

Zyrtar i TI-së
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+386
Zyrtar i Teknologjisë Informative në Fakultetin e Arteve

Master në Inxhinieri Kompjuterike - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (2012 - prezent)

Bachelor i Diplomuar në Inxhinierinë Kompjuterike - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (2007 - 2012)