Prodekan për DAB

Mehmet Behluli

Email: mehmet.behluli@uni-pr.edu
Titulli: Profesor i asocuar
 
----------------------------------
* Biografia-CV-Shqip
* Biografia-CV-Anglisht