Prodekan për DAF

Basri Mekolli

Email: basri.mekolli@uni-pr.edu
Titulli: Profesor i rregullt
 
----------------------------------
* Biografia-CV-Shqip
* Biografia-CV-Anglisht