Prodekan për çështje mësimore dhe DAM

Florita Raifi

 

Email: [email protected]
Tel: +383 (0) 38 220 446

Titulli: Profesor i Asocuar

----------------------------------------
* Biografia - CV