Prodekan për çështje mësimore dhe DAM

Florita Raifi

Email: [email protected]
Tel: + 377 (0)44 111 243
Titulli: Profesor assistant

----------------------------------------
* Biografia - CV