Prodekan për çështje financiare dhe DAD

Besar Zahiti

Email: [email protected]
Titulli: Profesor Asistent

----------------------------------------
* Biografia - CV