Prodekan për çështje financiare dhe DAD

Hazir Haziri

foto-Hazir-SH-Haziri.jpg

Email: [email protected]
Tel: +381 (0) 38 247 129
Titulli: Profesor Asocuar

----------------------------------------
* Biografia - CV