Dega e Arteve të Bukura

Fakulteti i Arteve në degën e Arteve të Bukura në studime themelore-Bachelor ka këto drejtime (programe - specializime)
 
      1. Pikturë - BA
      2. Skulpturë - BA
      3. Grafikë - BA
      4. Dizajn grafik - BA
      5. Arti konceptual dhe mediat e reja - BA