Dega e Arteve Figurative- Bachelor

Fakulteti i Arteve në degën e Arteve Figurative në studime themelore-Bachelor ka këto drejtime (programe)
1. Pikturë
2. Skulpturë
3. Grafikë
4. Dizajn grafik
5. Arti konceptual dhe mediat e reja