Fakulteti i Arteve në degën e Arteve Dramatike në studime themelore-Bachelor ka këto drejtime (programe)
1. Aktrim - BA
2. Regji Teatri - BA
3. Regji Filmi - BA
4. Dramaturgji - BA
5. Skenografi - Dizajn Skene - BA