Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Arteve
Rr. "Nëna Terezë" pn.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +381(0)38 220 294/ 247 129/ 220 446/ 227-201
Mail. [email protected]