Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Arteve
Rr. "Nëna Terezë" pn.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +383 (0) 38 247 129 / 220 446 / 227-201
Mail. [email protected]