Personeli administrativ

Gani Duli
Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Gjuka Balidemaj
Zyrtare për logjistikë dhe asete
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Sabrije Vllasaliu
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Dega e Arteve Muzikore
[email protected]
+377 (0) 44

Besa Guhelli
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Hysnije Hoxha
Sekretare Teknikë e Dekanit - arkiviste
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Sheqir Islami
Mjeshtër i grafikës dhe skulpturës
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Fexhrije Zeka
Asistente administrative
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Saradna Rexhaj
Modele
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Hajrije Rexhepi
Modele
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44

Besim Pllana
Model
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44