Personeli administrativ

Gani Duli
Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Fitim Guri
Zyrtar i IT-së
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Gjuka Balidemaj
Zyrtare për logjistikë dhe asete
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Besa Guhelli
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Sheqir Islami
Mjeshtër i grafikës dhe skulpturës
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Fexhrije Zeka
Asistente administrative
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Saradna Rexhaj
Modele
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Hajrije Rexhepi
Modele
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.

Besim Pllana
Model
Fakulteti i Arteve
[email protected]
.