Besa Guhelli

Zyrtare e shërbimit të studentëve
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44
Fakulteti i Edukimit - Master
Fakulteti i Filologjisë - Bachelor