Gjuka Balidemaj

Zyrtare për logjistikë dhe asete
Fakulteti i Arteve
[email protected]
+377 (0) 44
 Zyrtare për logjistikë dhe asete