Plan programet e studimeve 2016 - 2021 - Bachelor

Plan programet e studimeve të akredituar nga viti 2016 deri 2021 për nivelin e studimeve Bachelor

Dega e Arteve Muzikore

Dega e Arteve të Bukura