Lista e studentëve të pranuar në rrethin e ngushtë në Profilin Aktrim

01 Shtator 2021
SHARE

Lista e studenteve të pranuar në rrethin e ngushtë në Profilin e Aktrimit, afati i parë Shtator 2021

 1. Albione Sahiti
 2. Andi Bajgora
 3. Bleron Hevziu
 4. Drin Berisha
 5. Diarta Zeqiri
 6. Erion Fetahu
 7. Fiona Abdullahu
 8. Hava Kokollari
 9. Medina Baliu
 10. Mert Ymeri
 11. Rijad Hoti
 12. Rinesa Behluli

Radhitja e kandidateve të pranuar në rrethin e ngushtë është sipas Alfabetit.

Kandidatet obligohen të paraqiten me 2.9.2021 ora 12.00  në Fakultetin e Arteve me veshje sportive, për testimin në vokal dhe lëvizje-lojra me pedagoget përkates.

Më pas vazhdon faza e punes veç e veç me Pedagoget e Lëndës së Aktrimit, deri në provimin eliminues final.

Komisioni