Plotësimi i kuotave për studime Master 2021/2022

01 Nëntor 2021
SHARE

Plotësimi i kuotave për studime Master 2021/2022 me vendet e pa plotësuar bëhet me kandidatët si në listën në vijim: