KONKURS PËR DIZAJNIMIN E LOGOS DHE BRENDIT “REKOS 2023”

03 Qershor 2022
SHARE

KONKURS
REGJISTRIMI I POPULLSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE BANESAVE 2023: DIZAJNIMI I LOGOS DHE BRENDIT
KONKURS PËR DIZAJNIMIN E LOGOS DHE BRENDIT “REKOS 2023”

Shkarko konkursin