Lista e Studenteve te pranuar ne rrethin e ngushte ne Programin e Aktrimit, afati i pare korrik 2022

21 Korrik 2022
SHARE

Lista e Studenteve te pranuar ne rrethin e ngushte ne Programin  e  Aktrimit, afati i pare korrik 2022

1. Ardit Lulzim Hyseni

2. Elza Fahri Krasniqi

3. Erza Enver Sejdiu

4. Laida Zenel Troshupa

5. Liza Bejtulla Curri

6. Rrezon Ejup Zhinipotoku

7. Rexhep Mazreku

8. Valentin Bejtush Mehmeti

9. Zeqir Beqir Zullufi

Radhitja e kandidateve te pranuar ne rrethin e ngushte eshte sipas Alfabetit.
 
Kandidatet obligohen te paraqiten me 22.07.2022  ora 10.00  ne Fakultetin e Arteve me veshje sportive, per testimin ne vokal dhe levizje-lojra me pedagoget perkates.
Me pas vazhdon faza e punes vec e vec me Pedagoget e Lendes se Aktrimit, deri ne provimin eliminues final.

 


Komisioni