Rezultatet PERFUNDIMTARE për Afatin e parë Bachelor 2023/2024

27 Korrik 2023
SHARE

Rezulatet perfundimtate të Konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2023/24 - Fakulteti i Arteve, mund ti gjeni në linkun (kliko këtu)

 

Procesverbali i komisiont për shqyrtimin e ankesave pë provimin pranues Bachelor - afati i parë viti akademik 2023/2024 -   ( Shkarko procesverbalin ketu )

 

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Administratën Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më datë 04.09.2023.

Kandidatët të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen brenda afatit të përcaktuar, mund të regjistrohen më së voni deri më 5.10.2023 në ora 15:00.

Në qoftë se kandidati i pranuar, në afatin e caktuar, nuk i përfill të gjitha procedurat e parapara në konkurs, konsiderohet se ai/ajo ka hequr dorë nga e drejta e regjistrimit

 

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

- Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili shkarkohet dhe shtypet nga faqja apliko.uni-pr.edu/

- Dy fotografi (fromati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.