Momente nga vlerësimet e programeve të studimit në Arte Vizuale dhe Arte Muzikore

12 Maj 2021
SHARE

Momente nga vlerësimet e programeve të studimit në Arte Vizuale dhe Arte Muzikore, të Fakultetit të Arteve, nga faza e dytë e akreditimit. Kishim vërtetë kënaqësinë t’u përgjigjemi pyetjeve të ekspertëve vlerësues ndërkombëtar. Thellësisht mirënjohjës ndaj profesorëve që ishin prezent, si bartës të programeve, stafit akademik, studentëve, posaçërisht drejtorit të zyrës për zhvillim akademik z. Besnik Loxha, poashtu Agjencionit Kosovar për Akreditim si dhe përfaqësuesve të institucioneve partnere.

Sinqerisht,

Menaxhmenti i FA