Paraqitja e provimeve për afatin e Janarit të vitit akademik 2022/23

16 Janar 2023
SHARE

I – Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve Bachelor dhe Master se nga data 16.01.2023 deri më 20.01.2023 në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për paraqitjen e provimeve për afatin e Janarit të vitit akademik 2022/23


II – Mbajtja e provimeve do të organizohet nga dt.01.02.2023, ndërsa data dhe ora e mbajtjes së provimeve do të publikohet nga departamentet përkatëse.


III - Studentët të cilët nuk i kanë kryer obligimet e pagesës së semestrit dimëror nuk kanë të drejtë të paraqesin provime apo të kryejnë shërbime për vitin akademik 2022/2023.

  
Prishtinë më: 16.01.2023           

Nga Dekanati