VAZHDIMI I AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

14 Dhjetor 2020
SHARE

 Me kërksën e një grupi të caktuar të sudentëve, duke pasur parasyshë pengesat si rezultat i situatës pandemike, ju njoftoj se afati për regjistrim të semestrit dimëror RIHAPET nga data  14.12.2020 deri më datë 18.12.2020  në ora 15.30.

 
NJOFTIM

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba dhe Ma) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga  data 14.12.2020 deri më datë 18.12.2020 në ora 15.30. 
 
2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohe  që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.
 
3.Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.