VAZHDIMI I AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

13 Janar 2021
SHARE

 Me kërksën e një grupi të caktuar të sudentëve nga Fakultetet e ndrshme (Ekonomik, Arte, Juridik, Teknik, FEFS, Filozofik etj, ju njoftoj se afati për regjistrim të semestrit dimëror RIHAPET nga data 13.1.2021 deri më datë 18.01.2021 në ora 15.30.

NJOFTIM

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data 13.01.2021 deri më datë 18.01.2021 në ora 15.30.

2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohen që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

3.Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.

Njoftimi për hapje të SEMS për regjistrim të semestrit veror do të bëhet në fund të muajit janar dhe do të vlejë vetëm për studentë të cilët e kanë regjistruar paraprakisht semestrin dimëror të vitit akademik 2020/21.