HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

25 Janar 2021
SHARE

Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba dhe Ma) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data  25.01.2021 deri më datë 05.02.2020  në ora 15.30 . 

Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohen që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borgjet e papaguara.

Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.