Konkurs për pranimin e studentëve për vitin akademik 2021-22

17 Gusht 2021
SHARE

UP-ja hap konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2021-22

Aplikimi online zgjat deri më datë 24.08.2021, në ora 16.00.

Ndërkaq, dorëzimi i dokumentacionit fizik, vetëm për kandidatët të cilët kanë aplikuar online, do të bëhet prej datës 25.08.2021 deri më datë 28.08.2021.

https://youtu.be/K90z_vSesWA