Lista e Studenteve të pranuar në rrethin e ngushtë në Profilin e Aktrimit

27 Shtator 2021
SHARE

Lista e Studenteve të pranuar në rrethin e ngushtë në Profilin e Aktrimit, afati I dyte  Shtator 2021

  1. Alma Mengjiqi
  2. Festim Cahani

 

Radhitja e kandidateve te pranuar ne rrethin e ngushte eshte sipas Alfabetit.

 

Kandidatet obligohen të paraqiten më 28.9.2021 në ora 10.00 në Fakultetin e Arteve me veshje sportive, për testimin në vokal dhe lëvizje-lojra me pedagoget përkates.

Me pas vazhdon faza e punes veç e veç me Pedagoget e Lëndes së Aktrimit, deri në provimin eliminues final.