Njoftim - Raportet e komisioneve vlerësuese recensuese për konkursin për bashkëpuntorë të jashtëm

22 Shtator 2023
SHARE

Këshilli i Fakultetit të Arteve në mledhjen e mbajtur më datë: 22.09.2023, ka shqyrtuar dhe miratuar raporetet e komisioneve vlerësuse recensuse për konkursin për bashkëpunëtorë të jashtem. (shiko raportet)

Kandidatet e pakënaqur kanë të drejtë ankese në afat brenda 8 ditëve kalendarike në Fakultet të Arteve.