Kosovo 2.0: Thirrje për studentë

29 Mars 2023
SHARE

Thirrja për blog është e hapur për të gjithë, por shënjestron më specifikisht të rinjtë dhe të rejat.  Andaj, mirëpresim shkrimet nga studentët, dhe të gjithë ata që janë të interesuar për t’i ndarë pikëpamjet e tyre mbi këtë temë me ne dhe lexuesit tanë. 

 

Për të marrë pjesë dhe për më shumë detaje, mund t'i gjeni në linkun e bashkëngjitur në vazhdim:  https://kosovotwopointzero.com/pse-po-rrin-ne-kosove-pse-jo/