• Mirësevini në Fakultetin e Arteve!

    Themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973.
    Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Portali universitar

Orari i ligjeratave pë vitin akademik 2016-2017

Orari i ligjeratave për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Arteve

Më shumë

Shpërndarja e ID-kartelave, për studentët e vitit të parë 2016/2017

Njoftohen të gjithë studentët të vitit të parë Bachelor Më shumë

Orari i provimeve për afatin e Nentor-it 2015/2016

 Njoftohen studentet e Fakultetit të Arteve se provimi në afat të Nëntorit do të mbahet të premten me 2.12.2016 në ora 12.00

Më shumë

Njoftim - Afati i Nëntorit 2015/2016

Njoftohen të gjithë studentët e studimeve themelore - bachelor dhe master se paraqitja e provimit (1 provim) në afatin e nëntorit të vitit akademik 2015/2016 do të bëhet prej 23.11.2016 Më shumë

Njoftim për shtyrje të afatit për regjistrim të Semestrit për vitin akdemik 2016/17

Njoftohen të gjithë studentët e studimeve themelore - bachelor dhe master se afati për regjistrim të semestrave për vitin akademik 2016/2017 shtyjet deri më 23.11.2016 në ora 16.00...

Më shumë