• Mirësevini në Fakultetin e Arteve!

    Themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973.
    Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Portali universitar

Procesverbali i shqyrtimit të ankesave

Procesverbali i shqyrtimit të ankesave për provimin pranues të studentave - afati i parë Bachelor për vitin akademik 2016/2017 në Fakultetin e Arteve - Universitetit të Prishti...

Më shumë

Rezultatet për afatin e parë për konkursin Baçelor të vitit akademik 2016/17

Rezultatet për afatin e parë për konkursin Baçelor të vitit akademik 2016/17Fakultetin e Arteve, mund ti gjeni në linkun e më poshtme sipas Programeve të studimit Më shumë

Lista e aplikuesve për afatin e parë pranues - Bachelor 2016/2017

Lista e aplikuesve për afatin e parë pranues - Bachelor për vitin akademik 2016/2017 në Programet e studimit në Fakultetin e Arteve.
Më shumë

KONKURSI për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017

KONKURSIT për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017

Më shumë

KONKURS PER MUNDESINE E PERKRAHJES SE STUDENTEVE TE FAKULTETIT TE ARTEVE NGA FONDACIONI HAJDE

Më shumë