• Mirësevini në Fakultetin e Arteve!

    Themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973.
    Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Universiteti veror

  • International Summer University

Aplikantët me Indeks

  • Kalimi i studentëve nga Index në ID Kartel

Orari i ligjeratave

  • Orari i ligjeratave për vitin akademik 2017/2018

Orari i provimeve

  • Orari i provimeve për afatin e Janarit

Formularet për Master

  • Formularet për paraqitje të temës Master

Afati i apsolventave Mars 2018

Njoftohen studentët të nivelit Bachelor apsolventët si dhe stafi akademik dhe administrativ, se afati i Marsit për paraqitje dhe mbarvajtje të provimeve do të organozohet si në vijim:...

Më shumë

NJOFTIM-Vazhdimi i afatit për pagesë të Semestrave për vitin 2017/18

 Ju njoftojmë se gjatë kësaj jave kemi pasur kërkesa për regjistrim të semestrave të vitit akademik 2017/18 nga më shumë se 200 studentë të Fakulteteve të ndryshme të UP-së prej të cilë...

Më shumë

Raporti i ankesave per angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2017/2018

 Raporti i ankesave për angazhim të bashëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2017/2018 ( Më shumë

Njoftim / Regjistrimi i lëndëve në SEMS

 Njoftohen studentët e vitit të parë (I) në nivelin e studimeve Bachelor dhe Master që kanë regjistruar semestrat për këtë vit akademik (2017/2018) të bëjnë re...

Më shumë

Raporti i komisionit vlerësues dhe vendimi i këshillit për bashkëpunëtorë të jashtëm 2017-18

Raportet e komisioneve vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2017/2018 (Më shumë