• Mirësevini në Fakultetin e Arteve!

    Themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973.
    Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Portali universitar

Plani dinamik për fotografimin e studentëve të rinj të nivelit Bachelor dhe Master përmes SEMS

Plani dinamik për fotografimin e studentëve të rinj të nivelit Bachelor dhe Master përmes SEMS që janë regjistruar në këtë vit akademik 2015/16.

Fotografi...

Më shumë

Orari i mësimit për vitin shkollor 2015/2016

Orari i mësimit për vitin shkollor 2015/2016 në Fakultetin e Arteve të Bukura

--> Dega e Arteve Figurative
--> Më shumë

Procesverbali per shqyrtimin e ankesave per afatin e masterit 2015/2016

PROCESVERBAL

Nga mbledhja e Komisionit për ankesa të Fakultetit të Arteve të Bukura të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", lidhur me ankesat e parashtruar...

Më shumë

Procesverbali per shqyrtimin e ankesave per afatin e dyte - Bachelor

PROCESVERBAL

Nga mbledhja e Komisionit për ankesa të Fakultetit të Arteve të Bukura të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", lidhur me ankesat e parashtruar...

Më shumë

Provimi në Lëndën Montazh

Lajmërohen studentët të cilët nuk e kanë dhënë provimin e Motnazhës të paraqiten me 30 Shtator 2015 ora 11:00 para komisionit nga katedra e Regjisë së filmit.

Më shumë