• Mirësevini në Fakultetin e Arteve!

    Themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973.
    Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Portali universitar

Paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit

N J O F T I M

Njoftohen Studentët e studimeve themelore – bachelor dhe master të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishti...

Më shumë

Vendimi për pranimin e studentëve me pikë të barabarta

 Vendimi për pranimin e studentëve me pikë të ...

Më shumë

Procesverbali i shqyrtimit të ankesave

Procesverbali i shqyrtimit të ankesave për provimin pranues të studentave në Fakultetin e Arteve - Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015  në Fakultetin e Ar...

Më shumë

Vendi dhe koha e provimit pranues

Vendi dhe koha e provimit pranues për aplikuesit e programeve përkates 

Dega e Arteve Figurative

  - Më shumë