Alumni

Në nivel të Universitetit të Prishtinës, është themeluar Shoqata e Alumni, i cili ka në fokus mbarëvajtjen profesionale të individëve që kanë kryer studimet në Universitetin e Prishtinës, dhe ndërlidhjen e tyre. Përmes takimeve dhe aktiviteteve, Shoqata Alumni ndihmon në trasnmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkëpunimeve të ndërsjellta, të cilat janë mëse të nevojshme pas procesit të diplomimit dhe sidomos gjatë përballjës me tregun e punës.

Për më shumë rreth Shoqatës së Alumni të Universitetit të Prishtinës, kliko këtu : https://alumni.uni-pr.edu