Historiku

Fakulteti i Arteve ka filluar punë me si fillim me Degën e Artit  Figurativ,  e cila është themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973. Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Në vitin akademik 1975/76 formohet Dega e Artit Muzikor.

Në vitin akademik 1986/87 Akademia shndërrohet në Fakultet të Arteve,  më emërtimin Fakulteti i Arteve. 

Në këtë kontekst themelimi i Akademisë e më vonë i Fakultetit të Arteve ishte kurorëzim i përpjekjeve shumëvjeçare dhe të suksesshme të krijuesve të seksioneve të arteve figuFakulteti i Arteve ka filluar punë me si fillim me Degën e Artit  Figurativ,  e cila është themeluar nga Kuvendi i Kosovës më 31 korrik 1973. Akademia e filloi punën më 25 dhjetor të vitit akademik 1973/74.

Në vitin akademik 1975/76 formohet Dega e Artit Muzikor.

Në vitin akademik 1986/87 Akademia shndërrohet në Fakultet të Arteve,  më emërtimin Fakulteti i Arteve. 

Në këtë kontekst themelimi i Akademisë e më vonë i Fakultetit të Arteve ishte kurorëzim i përpjekjeve shumëvjeçare dhe të suksesshme të krijuesve të seksioneve të arteve figurative,  arteve muzikore dhe arteve dramatike që vepronin në kuadër të SHLP-së prej vitit 1958 deri në fund të viteve të 80-ta.  

Ndërsa nga viti akademik 1989/90 themelohet edhe Dega e Arteve Dramatike, fillimisht më Drejtimin e Aktrimit. Aktualisht Fakulteti i Arteve në kuadër të Universitetit të Prishtinës, funksionon në tri departamente: Arte Vizuele, Arte Muzikore dhe Arte Dramatike.