Kinemaja

Kino Salla

Kjo është një hapësirë multimediale, që shfrytëzohet nga studentët dhe profesorët e Programit të Arteve Dramatike, për t’i shfaqur projeksionet e tyre filmike, si dhe për organizimin e ligjëratave të hapura, punëtorive, dhe tryezave të ndryshme debatuese tematike. Kryesisht, shfrytëzohet nga studentët e regjisë së filmit, por edhe nga ata të profileve të tjera, që lidhen me artet multimediale.