Trupi këshilldhënëse

Anëtarët e Trupit Këshilldhënës në  Fakultetin e Arteve

Nr.

Emri Mbiemri

Pozita e përgjithëshme

Pozita në TK

1

Kamuran Goranci

Kryetar I Asociacionit I Artistëve të Kosovës

Kryetar I TK të F. Arteve

2

Jeta  Dida- Bujari

Drejtoreshë e Sh.f.m Muzikës Prenk Jakova

Nënkryetar i TK në F Arteve

3

Kastriot Abdyli

Producent, Regjisor, Dardania Film- Roi Group

Anëtar

4

Erson Zymberi

Drejtor i Teatrit të Gjilanit

Anëtar

5

Armend Malazogu

Drejtor në kompanitë Cactus, Frutomania

Anëtar

6

Dardan Selimaj

Filharmonia e Kosovës, Menaxher

Anëtar

7

Kushtrim Zeqiri

Drejtor i Drejtorisë së Kulturës në Gjilan

Anëtar

8

Hazir Haziri

Dekan në F Arteve (ex o.)

Anëtar

9

Drinor Zymberi

Prodekan në F Arteve  (ex o.)

Anëtar

10

Milaim Mazreku

U.D. Sekretar  në F Arteve  (ex o.)

Anëtar

11

Nesa Deri

Student në F Arteve

Anëtar