Dokumente dhe Vendim
RREGULLORE PËR STUDIME THEMELORE - BAÇELOR
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
STATUTI I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko
STATUTE OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko
Monografia e Universitetit
Publikuar me: 15/03/2021 Shkarko
Rregullorja e studimeve themelore dhe master - 2011
Publikuar me: 14/05/2021 Shkarko