Formularet MA
F1 - Kërkesë për vlerësimin e projekt propozimit të punimit të diplomës master
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
F2 - Formimi i Komisionit për vlerësimin e dorëshkrimit të punimit të diplomes master
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
F3 - RAPORT VLERËSIMI TË DORËSHKRIMIT TË PUNIMIT TE DIPLOMES MASTER
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko
F4 - FORMULAR PËR MBROJTJEN E PUNIMIT TË DIPLOMËS MASTER
Publikuar me: 13/05/2022 Shkarko