Teatri

Teatri i studentëve

Në fakultetin e Arteve është funksionalizuar edhe skena performuese, që njihet si Teatri i Studentëve, një hapësirë kjo, që iu jep mundësi studentëve, të të gjitha profileve të Programit të Arteve Dramtike, në të gjitha nivelet, të shfaqin punën e tyre artistike. Në këtë hapësirë realizohen shfaqje teatrore, performanca dhe aktivitete të tjera artistike të studentëve, gjatë gjithë vitit akademik.