Vendimi i fundit të qeverisë për masat anti Covid 19 dhe udhëzuesin e përkohshëm

23 Prill 2021
SHARE

Vendim pë masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 (Shkarko)

Udhëzues i përkohshëm - Aplikimi i masave të përgjithshme dhe të veçanta për parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në Institucionet Arsimore të të gjitha niveleve (Shkarko)

Vendim për formën e mbajtjes së mësimit në rrethana të pandemisë COVID-19, për semestrin veror të vitit akademik 2020/2021 (Shkarko)