Rezultatet Preliminare - afati i dytë bachelor 2022/2023

21 Shtator 2022
SHARE

Rezultatet preliminare për afatin e dytë Bachelor për vitin akademik 2022/2023 në Fakultetin e Arteve

 

"Në rast se mbesin vende të lira për kuotat e rezervuara, atëherë plotësimi i vendeve që i takojnë kësaj kategorie do të bëhet sipas ranglistës së pikëve, me kandidatë që e kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në afatin e parë të konkursit dhe që i takojnë komunitetit shumicë. Nëse nga afati i parë nuk ka kandidatë në listën e pritjes për arsye të mos arritjes së pragut minimal të kalueshmërisë, plotësimi i vendeve të lira do të bëhet sipas ranglistës së pikëve, me kandidatë që kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në afatin e dytë."