Rezultatet PRELIMINARE për Afatin plotësues - Bachelor 2023/2024

13 Shtator 2023
SHARE

Rezulatet preliminare të Konkursit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2023/24 - Fakulteti i Arteve, mund ti gjeni në linkun (kliko këtu)

 

Kandidatët të cilët sipas rezultatit preliminar renditen si kandidatë të papranuar, mund të paraqesin ankesë me datë 14 dhe 15 Shtator 2023.

Pas afatit të përcaktuar si më artë ankesat nuk do të pranohen.

Kandidatet që nuk janë pranuar mund t'i tërheqin dokumentet e tyre në fakultet nga data 15.09.2023 deri më datë 19.09.2023 (3 ditë pune)

 

 

Në rast se mbesin vende të lira, atëherë plotësimi i vendeve që i takojnë katogrisë së kuotave të rezervuara do të bëhet sipas ranglistës së pikëve, me kandidatët që kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në afatin e parë të konkursit dhe që i takojnë komunitetit shumicë.
Nëse nga afati i parë nuk ka kandidatë në listën e pritjes për arsye të mos arritjes së pragut minimal të kalueshmërisë, plotësimi i vendeve të lira do të bëhet sipas ranglistës së pikëve, me kandidatët që kanë kaluar pragun e kalueshmërisë në afatin e dytë.