Rezultatet përfundimtare - afati i parë Master 2022/2023

10 Tetor 2022
SHARE

Rezultatet përfundimtare për afatin e parë Master për vitin akademik 2022/2023 në Fakultetin e Arteve

 

Komisioni për shqyrtimin e ankesave ka konstatuar që ankesat e kandidatëve cilësohen si të pa baza

 

 

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet në Administratë Qendrore të Universitetit të Prishtinës më datën 11.10.2022 nga ora 09:00 deri 15:00

Kandidatët të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen brenda afateve të përcaktuara si më sipër, mund të regjistrojen më së voni deri më 01.11.2022.